Apraksts

Šajā krājumā ievietoti 14 pārbaudes darbi, kuri atbilst 9. klases eksāmena modelim. Skolēni pārbaudes darbus var veikt patstāvīgi, kā arī izpildīt tos klasē. Pielikumā iekļauti papildu uzdevumi, valodas prasmju nostiprināšanai. Veicot šos uzdevumus, skolēni var pārliecināties, vai ir apguvuši ortogrāfijas un interpunkcijas pamatprasmes.

Iesaki draugiem