Apraksts

“Sākamgrāmata” māca bērnus vispirms saredzēt, saklausīt, sajust un apjēgt apkārtni, saprast savu vietu Pasaulē zem Saules, laika un telpas pasaulē, savā zemē un valstī.
Tikai tad grāmata sāk mācīt sazināšanās ceļu – lasīt, rakstīt, pareizi runāt.
Šīs grāmatas uzdevums ir dot skolotājiem grūtākas vai atvieglotākas iespējas ceļā ne tikai uz lasītmācīšanu un rakstītmācīšanu, bet, galvenais, bērna ceļā uz pasaules izpratni un sava “es” iesaisti dabā, tautā un cilvēcībā.
Imants Ziedonis

Iesaki draugiem