Apraksts

Šī mācību grāmata ir skolotāju ļoti iecienīta, jo tajā ir saskatāms ne tikai mācību saturs, bet arī mācāmās vielas secība, spriešanas un aprēķinu paņēmieni, pierakstu un to lasīšanas paraugi, kā arī zināmā mērā skolotājiem vai vecākiem domātie metodiskie mājieni. Grāmatas iedalījums 14 nodaļās ļauj vieglāk uztvert tās struktūru un atvieglo skolotājam darba plānošanu.
Apstiprinājusi LR IZM 2008. gadā.

Iesaki draugiem