Apraksts

"Ivans Turgeņevs rakstīja,
ka laimei nav rītdienas, tai nav arī vakardienas;
tā neatceras to, kas pagājis,
un nedomā par to, kas nāk;
tai ir tikai tagadne - un tā nav diena,
bet acumirklis.
Ar laimi - tāpat kā ar veselību;
ja to nemana, tas nozīmē, ka tā ir."

Akvelīna Līvmane

Iesaki draugiem