Apraksts

Šī grāmata aizsāk mācību izdevumu sēriju dabaszinībās 4.–6. klasei, kura veidota atbilstoši aktuālajai kompetenču pieejai mācību saturā, lai īstenotu valsts pamatizglītības standartā noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā.

Grāmatā “Dabaszinības 4. klasei” mācību saturs sakārtots 4 nodaļās.
Kā vairojas, aug un attīstās dzīvie organismi?
Kā darbojas spēki?
Kā rodas un izplatās gaisma un skaņa?
Kur Visumā atrodas Zeme?

Grāmatā mācību satura izklāsts veidots tā, lai rosinātu skolēna izziņas procesu un pētniecisko prasmju attīstīšanu, piedāvājot dažādu domāšanas līmeņu uzdevumus, eksperimentus un praktiskos darbus. Izdevumā iekļautais mācību saturs attīsta pamatprasmes, caurviju prasmes un ieradumus, nodrošinot kompetences veidošanos.

Doti kritēiji, kurus izmantojot, skolēns varēs novērtēt savus mācību sasniegumus un plānot turpmāko mācīšanos.

Komplektizdevumā ar mācību grāmatu “Dabaszinības 4. klasei” ir skolēna darba burtnīca.

Mācību grāmatu apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā.

E-grāmatā ietverts digitāls papildsaturs – interaktīvi uzdevumi, video ar teorijas izklāstiem un procesu attēlojumiem, fotogrāfijas un shematiski zīmējumi, norādījumi pētījumu veikšanai un modeļa izgatavošanai. Šis papildsaturs pieejams arī grāmatas drukātajā versijā. E-grāmatā arī ērti izmantojamas saites uz grāmatā minētajiem ārējiem resursiem.

Iesaki draugiem