Apraksts

Burtnīca ir paredzēta 2. klases 2. semestrim. Tajā ir piedāvāti uzdevumi valodas prasmju attīstībai.

Iesaki draugiem