Apraksts

Mācību komplekts veidots saskaņā ar jauno pamatizglītības standartu (MK 2018. gada 27. novembra noteikumi Nr.747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”) atbilstoši Eiropas Sociālā fonda projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādātajam mācību priekšmeta Krievu valoda (otrā svešvaloda) 4.–9. klasei programmas paraugam.

Sagatavošanā jaunā mācību komplekta darba burtnīca un skolotāja grāmata.

Mācību viela grāmatā sadalīta 3 tematos atbilstoši programmas paraugam, katras tematiskās nodaļas sākumā atklāts skolēnam sasniedzamais rezultāts, bet nodaļas beigās dota iespēja skolēnam pašam pārliecināties, ko viņš jau ir apguvis.

Autores veidojušas šo mācību komplektu ar domu, ka daudzveidīgie uzdevumi, interesantās valodas spēles, rotaļas un skaitāmpanti, skolēnu vecumam un reālajai dzīvei atbilstošas situācijas un teksti, sasaiste ar dzimto valodu un skolēnu jau apgūtajām svešvalodām sekmēs vieglāku mācību vielas apguvi, turklāt sniegs iespēju darīt to ar prieku.

Arī grāmatas pievilcīgais vizuālais noformējums palīdzēs veidot interesi un pozitīvu attieksmi pret jauno mācību priekšmetu.

Šī mācību priekšmeta skolotājiem jau ir iespēja strādāt ar Nonnas Gživačas veidoto Tiešsaistes mācību materiālu krievu valodas alfabēta apguvei – КЛ@ССНО!, kas ir pieejams izmantošanai Apgāda Zvaigzne ABC tiešsaistes platformā Māconis (tā izmantošanai nepieciešams planšetdators vai dators ar interneta pieslēgumu).

Mācību komplekta papildsaturs pieejams šeit: https://maconis.zvaigzne.lv/p/9  

Spēļu un dažu uzdevumu norises apraksti

 DRĪZUMĀ: N. Gživača, M. Jefremova. КЛ@ССНО! Krievu valoda 4. klasei. Darba burtnīca (ieskats pirmajās nodaļās).

Iesaki draugiem