Apraksts

Šis vingrinājumu krājums paredzēts mazākumtautību skolas 9. klašu skolēniem, lai sagatavotos pamatskolas noslēguma pārbaudījumiem latviešu valodā.
Krājumā iekļauti dažādu veidu uzdevumi visām eksāmenā pārbaudāmajām valodas prasmēm (lasīšana, rakstīšana, klausīšanās, runāšana, valodas lietojums) un ieteikumi, kas jāņem vērā, veicot šos uzdevumus. Lai pēc iespējas labāk sagatavotos latviešu valodas eksāmenam, sniegts arī pārskats par pašu svarīgāko gramatikas vielu.
Lai visus ieteikumus, norādījumus un atgādinājumus varētu labāk saprast un līdz ar to arī precīzāk izpildīt, tie ir doti krievu valodā.

Vingrinājumu krājumu veido sešas tematiskās nodaļas. Katras nodaļas sākumā ir divi vai trīs klausīšanās uzdevumi (klausīšanās uzdevumu ieraksti pieejami, atverot grāmatā norādīto saiti), tad – divi lasīšanas uzdevumi. Pēc tam katrs var izmēģināt savus spēkus, veicot divus līdz četrus valodas lietojuma uzdevumus. Pēc valodas lietojuma uzdevumiem katrā nodaļā ir sniegta tā gramatikas viela, kas jāzina, lai iepriekš dotos valodas lietojuma uzdevumus varētu izpildīt pareizi. Tāpēc ieteicams vispirms izpildīt valodas lietojuma uzdevumus, tad salīdzināt savas atbildes ar pareizajām (tās visiem uzdevumiem dotas krājuma beigās) un pēc tam pārskatīt piedāvāto gramatikas vielu. Tālāk katrā nodaļā ievietoti divi uzdevumi rakstītprasmes pilnveidošanai – tos vari pildīt parastā pierakstu burtnīcā. Visas nodaļas noslēdz jautājumi, kurus vajadzētu pārdomāt, gatavojoties runātprasmes pārbaudei.
Padomi, kas jāņem vērā, veicot uzdevumus, doti krājuma sākumā, kā arī pie konkrētiem uzdevumiem. Tos var pārskatīt tik bieži, cik vien nepieciešams.
Šajā krājumā izmantoti visdažādākie teksti un uzdevumu veidi – tieši tāpat, kā tas ir eksāmenā.
Vingrinājumu krājums palīdzēs sagatavoties eksāmenam un būt pārliecinātam par savām zināšanām!

Iesaki draugiem