Apraksts

Darba burtnīcas saturs veidots atbilstoši mācību grāmatai un sekmē skolēniem plānoto sasniedzamo rezultātu apguvi. Burtnīcā iekļauti gan daudzveidīgi uzdevumi, gan materiāls, kuru paredzēts izmantot skolēnu prasmju un zināšanu novērtēšanai. Pēc katras nodaļas skolēniem tiek piedāvāts savstarpējās vērtēšanas tests “Pārbaudiet un novērtējiet viens otra prasmes!”, kā arī pašvērtējuma sadaļa “Novērtē savas zināšanas un prasmes!”, bet katra temata beigās burtnīcā iekļauts pārbaudes darbs “Zinu, protu, varu”.

Iesaki draugiem