Apraksts

Katrā šīs grāmatas atvērumā ir iestrādāta ripa, kuru griežot pamazām atklājas attēls vai krāsa.
Darbojoties ar šo grāmatu, bērns rotaļu veidā apgūs jaunus vārdus un attīstīs smalko motoriku.

Iesaki draugiem