Apraksts

Iznākusi no angļu valodas tulkota, vairāk nekā 60 pazīstamu mūsdienu teologu sarakstīta „Kristietības vēsture”. Šī ir pirmā tik pamatīga un apjomīga kristietības vēstures grāmata, kas aptver tās attīstību no pašiem pirmsākumiem līdz pat mūsdienām.Ar fotoattēliem, mākslas darbu reprodukcijām, kartēm un tabulām bagātīgi ilustrētais izdevums, sniegs lasītājiem dziļas zināšanas par šīs reliģijas attīstības raksturu un tendencēm, dažādiem tās atzariem un ietekmīgākajām personām. Grāmata noderēs par rokasgrāmatu ne tikai teoloģijas studentiem, bet arī ikvienam, kam tuva Kristus mācība.
Tulkošanas procesā grāmatā iekļautas vairākas apakšnodaļas par kristietības ieviešanu Latvijā, par brāļu draudzēm un ievērojamākajiem latviešu teologiem. Tās sarakstījis teoloģijas zinātņu doktors mācītājs Juris Rubenis.

Publikācijas

Iesaki draugiem