Apraksts


Mācību komplekts ģeometrijā pamatskolai sastāv no šādām grāmatām (autores Silva Januma un Inese Lude) un darba burtnīcām (autore Silva Januma):
Ģeometrija pamatskolai. 1. daļa. Mācību grāmata.
Ģeometrija pamatskolai. 2. daļa. Mācību grāmata.
Ģeometrija pamatskolai. 3. daļa. Mācību grāmata.
Uzdevumu krājums ģeometrijā pamatskolai.
Testi un kontroldarbi ģeometrijā pamatskolai.
Ģeometrijas burtnīca 7. klasei. 1. daļa.
Ģeometrijas burtnīca 7. klasei. 2. daļa.
Ģeometrijas burtnīca 8. klasei. 1. daļa.
Ģeometrijas burtnīca 8. klasei. 2. daļa.
Ģeometrijas burtnīca 9. klasei. 1. daļa.
Ģeometrijas burtnīca 9. klasei. 2. daļa.

Šis komplekts visumā atbilst obligātajam mācību saturam un pamatprasībām mācību priekšmeta apguvei, ko nosaka pamatizglītības standarts matemātikā attiecībā uz ģeometrijas tematu apguvi. Mācību grāmatās bez teorijas izklāsta ir arī uzdevumu atrisināšanas piemēri un neliels skaits uzdevumu, kuriem katras grāmatas beigās dotas atbildes. Ievietots arī neobligātais materiāls. Orientējoši mācību grāmatas 1. daļa paredzēta 7. klasei, 2. daļa – 8. klasei un 3. daļa – 9. klasei. Nodaļu izkārtojums ir šāds.
1. daļa – 1. Ģeometrijas priekšmets. 2. Trijstūri. 3. Daudzstūri.
2. daļa – 4. Četrstūri. 5. Metriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī. 6. Ģeometriskie pārveidojumi jeb transformācijas. 7. Līdzība.
3. daļa – 8. Daudzstūru laukumi.9. Riņķis. 10. Stereometrijas elementi.

Uzdevumu krājumā, kas visām klasēm ir kopīgs, ievietoti dažādas grūtības pakāpes uzdevumi par katru mācību grāmatas nodaļu, kā arī atkārtojuma uzdevumi. Grāmatā atrodami arī paškontroles patstāvīgo darbu uzdevumi divos variantos, pavisam 41 darbs.

Darba burtnīcās (katrai klasei divas) uzdevumi un vingrinājumi ir izkārtoti tematiskos darbos. Daudziem uzdevumiem ir ievirze uz teorētisko zināšanu praktisko izmantošanu. Katrā tematā vispirms ir darbs, kas paredzēts galvenokārt apgūtās vielas nostiprināšanai. Pēc tam doti darbi divos līdzvērtīgos variantos zināšanu pārbaudei un vērtēšanai.


Iesaki draugiem