Apraksts

Ābecīte ir domāta pirmsskolas vecuma bērniem, kas ir gatavi sākt mācīties lasīt un rakstīt (ar iespiedburtiem). Visvairāk tā varētu noderēt četrus un piecus gadus veciem bērniem, kam jau ir noteikta pieredze runātās valodas apguvē.

E-grāmatā var atrast
ieteikumus vecākiem un skolotājiem, kā darboties ar šo grāmatu;
23 sadaļas ar mācāmajiem burtiem;
12 spēles bērnu valodas prasmju pilnveidei.

Iesaki draugiem