Apraksts

Kriksis ir gudrs un neparasts suns. Viņš ir gatavs draudzēties ar
visiem – gan lauku sētas, gan meža iemītniekiem. Par viņa labāko draugu kļūst zaķis Kūkums.
Taču izrādās, ka visu starpā nekad nevar valdīt saticība un miers. Kriksim ir krietni vien jānopūlas, lai pierādītu, ka viņš ir labs mājas sargs un uzticams draugs, kas spēj cīnīties pret viltu un ļaunumu.

Iesaki draugiem