Apraksts

Izcilā latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa lirikas izlasē “Zvaigžņu zaglis” ir apkopoti dzejoļi no itin visiem viņa krājumiem – gan no pašiem senākajiem, gan arī jaunākajiem. Šāds sakārtojums lasītājam paver iespēju vērot dzejnieka izaugsmi un pārtapšanu laika gaitā. Dzejas tematika ir plaša un daudzveidīga, visvairāk I. Ziedoni interesē cilvēka pretrunīgā iekšējā pasaule, tā pat arī gan vietēji, gan globāli pasaules procesi un norises. Dziļa un pastāvīga ir viņa interese par Latvijas vēsturi un senvēsturi. Skaudra, paradoksiem bagāta ir mīlas lirika. Pārsteidzoši dažāda ir arī I. Ziedoņa dzejas forma – gan klasiskas panta formas (piemēram, trioletas), gan spilgti un novatoriski meklējumi.
Lirikas izlase paredzēta skolu jaunatnes vajadzībām, taču tā iepriecinās ikvienu lasītāju un pat dzejas gardēžus.

Iesaki draugiem