Apraksts

Inta Lemešonoka, pedagoģijas zinātņu doktore, karjeras konsultante, rokasgrāmatas skolotājiem “Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā” autore, piedāvā plašu materiālu skolotājiem un vecākiem, kā sniegt atbalstu bērniem un jauniešiem izpratnes veidošanā par veiksmīgu karjeru.

Autore atklāj savu pieredzi, konsultējot ģimenes, praktiski darbojoties ar pusaudžiem skolā un sagatavojot topošos skolotājus Latvijas Universitātē.

Grāmatā skaidroti mīti, stereotipi un aizspriedumi par veiksmīgu karjeru, analizētas vecāku dažādās lomas, piedāvāti vecāku pieredzes stāsti, apkopoti bērnu un jauniešu viedokļi un ieteikumi kā vēstījums vecākiem par viņu izjūtām un gaidām savstarpējo attiecību veidošanā. Autore piedāvā arī 28 darba lapas praktiskam darbam. Tās izmantojamas gan ģimenes sarunās, gan vecāku meistarklasēs, gan vecāku sapulcēs, gan klases stundās.

Iesaki draugiem