Apraksts

Mūsdienīgais mācību komplekts Nāc mums līdzi! paredzēts latviešu valodas apguvei mazākumtautību sākumskolā 3. mācību gadā. Tas veidots, izmantojot komunikatīvo pieeju valodas mācīšanā, akcentējot četru prasmju - klausīšanās, lasīšanas, runāšanas, rakstīšanas attīstīšanu un pilnveidošanu.
Komplekts sastāv no mācību grāmatas, darba burtnīcas, audiokasetes un padomiem skolotājiem un vecākiem.

Iesaki draugiem