Apraksts

Mācību komplektā piedāvātie dzejoļi, dziesmas, lasāmteksti un daudzveidīgi uzdevumi skolēnu sarunvalodas, klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas prasmju attīstīšanai un iztēles rosināšanai. Mācību komplekts sastāv no mācību grāmatas, darba burtnīcas, audiokasetes un padomiem skolotājiem un vecākiem.

Iesaki draugiem