Apraksts

Latīņu valodas konspektīvā gramatika ir detalizēts, taču īss un pārskatāms mācību palīglīdzeklis. Šī grāmata ir izmantojama kopā ar Apgāda Zvaigzne ABC izdoto no vācu valodas tulkoto un adaptēto mācību līdzekli Salvēte! Latīņu valodas mācību grāmata, bet tā noderēs ikvienam, kas māca vai mācās latīņu valodu no jebkura cita mācību līdzekļa.

Iesaki draugiem