Apraksts

Izdevums palīdzēs 9. klašu skolēniem sagatavoties gan eksāmenam vēsturē, gan vēstures olimpiādēm. Uzdevumi veidoti saskaņā ar J. Freiberga mācību grāmatā “Jaunāko laiku vēsture. 20. gadsimts” apskatītajām tēmām, īpašu uzmanību veltot notikumiem Latvijā. Šo izdevumu skolēni var izmantot gan skolotāja vadībā, gan patstāvīgi.

Iesaki draugiem