Apraksts

E-grāmata pieejama arī Apple Books

Arkādijs Pancs – psihoanalītiķis, psihoterapeits un psihiatrs, Latvijas un starptautisku profesionālo asociāciju biedrs ar ilgu darba pieredzi. Daudz laika Arkādijs Pancs veltījis psihoanalīzes ideju tuvināšanai mūsu ikdienas dzīvei. Viņa raksti, intervijas un komentāri publicēti žurnālos Lilit, Una, Santa, Ieva, Klubs, Annas Psiholoģija, kā arī apkopoti grāmatā “Sarunas par laimi”, kas guvusi lielu lasītāju atzinību.

Gaļina Panca-Zaiceva ir ieguvusi ārsta izglītību, taču viņas aicinājums ir žurnālistika. Gaļina Panca ir žurnāla Lilit psiholoģijas nodaļas redaktore, sadarbojusies arī ar žurnālu Люблю un vadījusi tā veselības un psiholoģijas sadaļu; grāmatas “Balss klusumā” līdzautore; kopš 2014. gada vada konsultāciju centru “Arkādija”, kurā turpina popularizēt sava vīra Arkādija Panca idejas.

Šī grāmata tapusi no sarunām un rakstiem, kuros Arkādijs Pancs dalās ar lasītājiem savā pieredzē, novērojumos, domās un jūtās, kas sakrājušās trīsdesmit piecos profesionālās darbības gados. Šos rakstus autors bieži vien diktēja savai dzīvesbiedrei un pēc tam tos kopā apsprieda. Grāmatā apkopotas viņa idejas, kā arī Gaļinas Pancas-Zaicevas vērojumi un pārdomas.

“Mīlestība nav dzīves jēga. Un nav arī tās mērķis. Tā ir laimes priekšnoteikums. Bez mīlestības var dzīvot. Tikai nav vērts. Un man šķiet, ka nav cilvēka, kurš neprastu un negribētu mīlēt.”
Arkādijs Pancs


Аркадий Панц – психиатр, психотерапевт и психоаналитик, член латвийских и международных профессиональных ассоциаций – имел огромный опыт практической работы. Много времени и сил он отдавал сближению идей психоанализа с повседневной жизнью. Его статьи, интервью и комментарии публиковались в журналах «Лилит», «Una», «Santa», «Ieva», «Klubs», «Annas Psiholoģija», а его размышления нашли отражение в книге «Беседы о счастье», которая пользуется заслуженным признанием у читателей.

Галина Панц-Зайцева по образованию врач, по профессии и призванию журналист, редактор отдела психологии и здоровья журнала «Лилит», соавтор книги «Голос в тишине». С 2014 года Галина руководит консультативным центром «Аркадия», в котором продолжает популяризировать идеи своего мужа Аркадия Панца.

В этой книге Аркадий Панц делится с читателями размышлениями о любви в широком смысле слова – к себе и близким, между мужчиной и женщиной, к работе и миру вокруг нас. Книга основана на записях бесед с Аркадием и его статьях. В нее вошли также наблюдения и тексты Галины Панц-Зайцевой.

«Любовь – это не смысл жизни. И не цель. Это условие, необходимое для счастья. Без любви можно жить. Но не стоит. И мне кажется, что нет человека, который бы не умел и не хотел любить».
Аркадий Панц

Iesaki draugiem