Apraksts

Katru mēnesi pavada kāda Osho atziņa, kas atlasīta speciāli šim kalendāram. Tā dizainā izmantoti arī iedvesmojoši attēli, kas ik mirkli cenšas savienot lasītāju ar Osho mūžīgo gudrību. Kalendāra pamatā ir Ošo Dzena taro kārtis, kuru uzdevums ir palīdzēt mums izprast un pieņemt šeit un tagad. Dzenbudisma viedumu iemiesojošie attēli pierāda, ka mūsu iekšējā pasaulē notiekošais ir tiešs domu un jūtu atspoguļojums. Šīs enerģijas pastāvīgi mūs vada arī tad, pat ja nenojaušam par to klātbūtni. Lai mēs spētu atkalapvienoties ar savu iekšējo būtību, mūsu jutekļi jāatbrīvo no ārējās ietekmes. Tādējādi visus pārejošos ārējos notikumus un garīgos pārdzīvojumus, kas atklājas kārtīs, varam uztvert kā apgaismojošus zemapziņas vēstījumus. Ar kalendāra attēlu un atziņu palīdzību mācīsimies jaunu veidu, kā būt šajā pasaulē, paši uzņemoties atbildību par savu radīšanas spēku. Tie, kuri vēlas padziļināt savu pašizziņas ceļojumu, var iegādāties arī Osho 79 Dzena taro kārtis, kas pieejamas kopā ar instrukciju grāmatu. Šī kāršu kava kalpo kā sauciens mosties, lai noskaņotos uz viena viļņa ar savām sajūtām, intuīciju un uztveri, kā arī drosmi un individualitāti.

Iesaki draugiem