Apraksts

Krāsaini stāstiņi ar uzdevumiem paredzēti latviešu valodas apguvei pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Īsie, vienkāršie teksti un daudzveidīgie vingrinājumi palīdzēs mazajam attīstīt sarunvalodas un lasīšanas iemaņas.

Uzdevumus ieteicams bērnam veikt kopā ar pieaugušo, kurš pratīs uzdot jautājumus un novērtēt viņa panākumus, tādējādi veicinot bērna mācību prasmju attīstību daudz sekmīgāk. Teksti un uzdevumu nosacījumi ir doti gan latviešu, gan krievu valodā, katrā atvērumā ir neliela latviešu-krievu vārdnīca, kurā iekļauti jaunie vārdi.

Apkārtējā pasaule ir ļoti krāsaina, un, lai mācību līdzeklis būtu saistošāks un aizraujošāks, katrs tā atvērums ir citā krāsā. Tas darīs interesantāku mācību procesu.

Iesaki draugiem