Apraksts

Izmēģini šeit!

Izglītības iestāžu pirkumi internetā

Materiāla instalēšanas un lietošanas pamācība

Interaktīvais mācību materiāls “Fizika 8.–9. klasei 2. daļa” izdots kā papildmateriāls pamatskolas fizikas kursam, un tajā iekļauti 49 temati. Materiāls ir lokalizēts un veidots atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajām pamatizglītības standarta prasībām fizikā. Materiālā iekļautie temati papildina jebkuru mācību grāmatu, taču vislabāk šos materiālus izmantot kopā ar Ilgoņa Vilka jauno komplektu “Fizika 8. klasei” un “Fizika 9. klasei”. Materiālu var izmantot stundu laikā skolotāja vadībā, fakultatīvu nodarbībās, uz interaktīvās tāfeles, kā arī individuāli uz mājas datora.

Fizika ir aizraujošs mācību priekšmets, ja to apgūst, izmantojot dažādu procesu simulācijas, eksperimentu demonstrējumus, teorijas izklāstus animāciju un video formā, ļoti daudzveidīgus interaktīvus uzdevumus ar tūlītēju atgriezenisko saikni, kā arī virkni papildrīku – skaidrojošo vārdnīcu, kalkulatoru, ķīmisko elementu periodisko tabulu ar aprakstiem un rīku piezīmju veikšanai.

Strādājot ar šo materiālu, skolēni var nostiprināt un papildināt savas zināšanas, sagatavoties ieskaitēm, pārbaudes darbiem, eksāmeniem, kā arī apgūt fiziku patstāvīgi mājās, bet skolotāji – padarīt savas stundas aizraujošākas, dinamiskākas, neparastākas un atraktīvākas, demonstrējot mācību vielu uz interaktīvās tāfeles vai klasē ar projektoru. Tā ir arī iespēja ietaupīt laiku, izmantojot jau sagatavotus interaktīvus materiālus.

Apgūstiet eksaktās zinātnes mūsdienīgi ar aizraujošiem interaktīvajiem mācību materiāliem!

“Fizika 8.–9. klasei 2. daļa” ir iekļauti šādi temati (ar * norādīti sarežģītāki temati):

1. Darbs
2. Potenciālā enerģija
3. Kinētiskā enerģija*
4. Enerģijas pārvēršanās
5. Jauda
6. Lietderības koeficients*
7. Vielas īpatnējā siltumietilpība
8. Siltuma pārnese
9. Kušana un sacietēšana
10. Iztvaikošana un kondensācija
11. Siltuma avoti
12. Lietderība un taupība
13. Ķermeņu uzlādēšana
14. Vadītāji un izolatori
15. Statiskās elektrības izmantošana
16. Galvaniskie elementi un baterijas
17. Elektriskā strāva
18. Oma likums
19. Līdzstrāvas ķēde
20. Elektriskās strāvas darbs un jauda
21. Elektromagnētiskā indukcija*
22. Maiņstrāva un ģeneratori*
23. Transformatori
24. Elektroenerģijas pārvade
25. Elektriskā strāva mājsaimniecībās
26. Elektroenerģijas taupīšanas metodes
27. Magnētiskais lauks
28. Elektromagnēti
29. Elektriskais dzinējs
30. Elektromagnētiskie viļņi
31. Lāzers
32. Elektromagnētisko viļņu diapazoni
33. Elektromagnētiskā starojuma bīstamie faktori
34. Svira
35. Sviras un trīši
36. Optiskie instrumenti
37. Digitālās sistēmas*
38. Elektromagnētiskie viļņi sakaros
40. Transports
41. Atoma struktūra
42. Radioaktīvais starojums*
43. Radioaktīvās sabrukšanas likums*
44. Saules sistēma
45. Mēness
46. Aptumsumi
47. Zvaigžņu uzbūve un evolūcija
48. Galaktikas
49. Visums

Lejupielādējamais materiāls ir identisks DVD formāta materiālam "Fizika 8.–9. klasei. 2. daļa. Interaktīvs mācību materiāls".

Tehniskā specifikācija: 1 GHz Intel Pentium III vai līdzvērtīgs procesors; 1 GB RAM; ar DirectX 9 savietojama integrētā 128 MB videokarte; 600 MB vietas uz cietā diska; Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2000 vai XP; Adobe Flash Player 8 vai jaunāks.

Iesaki draugiem