Apraksts

Izmēģini šeit!

Izglītības iestāžu pirkumi internetā

Materiāla instalēšanas un lietošanas pamācība

Interaktīvais mācību materiāls “Matemātika 5. klasei” ir lokalizēts un veidots atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajām valsts standarta pamatizglītībā prasībām matemātikā. Materiālā iekļautie temati papildina jebkuru mācību grāmatu un ir lielisks veids, kā aizraujoši apgūt jauno vielu vai atkārtot zināšanas. Materiālu var izmantot stundu laikā skolotāja vadībā, fakultatīvu nodarbībās, uz interaktīvās tāfeles, kā arī individuāli mājās.

Interaktīvajā materiālā “Matemātika 5. klasei” ir iekļauti 24 temati, kas sakārtoti nodaļās: “Atkārtojums”, “Ģeometrijas elementi”, “Matemātiskās darbības”, “Skaitļu dalāmība”, “Parastās daļas”, “Taisnstūra paralēlskaldnis”, “Procenti”, “Jaukti skaitļi”, “Naturālie skaitļi”, “Teksta uzdevumi”, “Decimāldaļas”, “Teorijas kopsavilkums”. Katrā no tematiem ir bagātīgs ilustratīvais materiāls, animācijas, daudzveidīgi uzdevumi, interaktīvas spēles. Skolēniem ir iespēja jebkurā brīdī atgriezties pie jau aplūkotajiem tematiem, izveidot saviem mācību mērķiem atbilstošus tematu sarakstus, redzēt savu progresu, pieļautās kļūdas, priekšskatīt atbildes, ka arī izmantot virkni papildrīku – skaidrojošo vārdnīcu, kalkulatoru, biogrāfijas un rīku piezīmju veikšanai. Par pareizi izpildītiem uzdevumiem skolēns saņem aizraujošas balvas (animācijas, papilduzdevumus, izglītojošas spēles), kas rosina interesi par matemātiku un motivē mācīties.
Apgūstiet eksaktās zinātnes mūsdienīgi ar aizraujošiem interaktīvajiem mācību materiāliem!

Tematu saraksts “Matemātika 5. klasei”

I Atkārtojums
1. Teksta uzdevumi
2. Darbības galvā un rakstos
3. Mēri
4. Taisnstūra laukums

II Ģeometrijas elementi
5. Taisnes un leņķi

III Matemātiskās darbības
6. Datu attēlošana, teksta uzdevumi
7. Darbības rakstos

IV Skaitļu dalāmība
8. Pirmskaitļi un salikti skaitļi
9. Reizinātāji un dalītāji
10. Teksta uzdevumi par skaitļu dalāmību

V Parastās daļas
11. Daļas, to saīsināšana un paplašināšana
12. Daļu aprēķini galvā
13. Darbības ar daļām

VI Taisnstūra paralēlskaldnis
14. Virsmas laukums

VII Procenti
15. Procenti

VIII Jaukti skaitļi
16. Darbības ar daļām, jauktiem skaitļiem

IX Naturālie skaitļi
17. Noapaļošana, romiešu skaitļi

X Teksta uzdevumi
18. Teksta uzdevumi par kustību un darbu

XI Decimāldaļas
19. Daļu pārveidošana decimāldaļās un procentos
20. Teksta uzdevumi par naudu
21. Mēri reālajā dzīvē
22. Skaitļu noapaļošana
23. Riņķa līnijas garums

XII Teorijas kopsavilkums
24. Teorijas kopsavilkums

Lejupielādējamais materiāls ir identisks DVD formāta materiālam "Matemātika 5. klasei. Interaktīvs mācību materiāls".

Tehniskā specifikācija: 1 GHz Intel Pentium III vai līdzvērtīgs procesors; 1 GB RAM; ar DirectX 9 savietojama integrētā 128 MB videokarte; 500 MB vietas uz cietā diska; Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2000 vai XP; Adobe Flash Player 8 vai jaunāks.

Iesaki draugiem