Apraksts

Ieva Pīgozne ir kultūrvēsturniece, latviešu apģērba vēstures pētniece, mākslas zinātņu doktore.
Viņa ieguvusi izglītību Latvijā, Norvēģijā un Īrijā, strādājusi Latvijas institūtā, Latvijas Nacionālajā Vēstures muzejā, Latvijas Kultūras akadēmijā. Patlaban ir pētniece LU Latvijas vēstures institūtā.

Tā kā Ieva pēta apģērba un apavu vēsturi un valkāšanas tradīcijas Latvijā, pati valkā un izgatavo dažādu laiku tērpus, dzied un dejo, latviešu tautastērpi viņai jau kopš bērnības ir pazīstami un tuvi visos aspektos. Ar savām zināšanām un pētījumu rezultātiem Ieva labprāt dalās lekcijās un publikācijās.

Par savu jaunāko darbu – grāmatu “Latviešu apģērbs” Ieva saka:
“Dažādu laiku apģērbā atspoguļojas visa mūsu tautas vēsture. Lai saprastu, kādi esam, jāapzinās, ka senāki laiki un senču reiz domātais un darītais iespaido mūsu dzīvi jebkurā jomā. Apģērbs nav izņēmums. Vēl arvien varam atrast vienojošus elementus mūsdienu un senajos apģērbos, kurus no mums šķir vairāki simti gadu. Tomēr nelielas izmaiņas apģērbā notiek nepārtraukti, un šī grāmata izseko apģērba attīstības gaitai vairāk nekā 1000 gadu garumā. Tā sniedz ieskatu Latvijas pamatiedzīvotāju apģērba vēstures galvenajos posmos līdz brīdim, kad no valkāšanas izzuda tradicionālais apģērbs, un ieskicē tautastērpa izveides norisi. Grāmata ir labs pirmais ceļvedis tiem, kuri domā par sava tautastērpa izgatavošanu, kā arī palīgs jau pieredzējušiem tautastērpa valkātājiem.”

Iesaki draugiem