Apraksts

Skaitļu slejas ir īpašā veidā iekārtots vingrinājumu krājums, kas dod iespēju ātri pārbaudīt atrisinājumu pareizību. Katra sleja ar horizontālām līnijām sadalīta apmēram 3 cm (6 rūtiņu) joslās. Katrā joslā ievietoti 3 piemēri. Tādās pašās joslās sadalītas arī atbilžu slejas. Rezultātu pierakstam skolēns uz rūtiņu papīra sagatavo savu sleju, novelkot horizontālās līnijas ik pēc 6 rūtiņām. Skolēna sleju pieliekot blakus atbilžu slejai, tūlīt var pamanīt kļūdainos rezultātus. Ja nepieciešams, risināšanai var izmantot speciālu burtnīcu vai piezīmju lapas. Skaitļu slejas sastādītas divos variantos.

Atbilžu slejas ievietotas atsevišķi sabrošētā pielikumā, ko pēc vajadzības var izņemt no vingrinājumu brošūras.

Skaitļu slejās ietverti sākumskolas matemātikas kursa galvenie temati, turklāt no katra temata izraudzīti pamatuzdevumi, kas pārsvarā risināmi galvā.

Skaitļu slejās ir šādi temati: I. Pirmais desmits. II. Otrais desmits. III. Pirmais simts. IV. Trīsciparu un četrciparu skaitļi. V. Mēri un darbības ar tiem. VI. Teksta uzdevumi.

Iesaki draugiem