Apraksts

E-grāmata pieejama arī Apple iBooks

Rakstot šo grāmatu es vēlējos iekļaut “vienos vākos” visas tās tēmas, kas manuprāt ir svarīgas attiecību veidošanai, to izaugsmei un noturībai. Es būtu bijis priecīgs, ja ar šīm tēmām mani kāds būtu iepazīstinājis 20 gadu vecumā.
Bet varbūt 20 gadu vecumā es daudz ko vēl nevarētu saprast?
Man šķiet, ka attiecības grūti raksturot labāk par grāmatu “Būda” un “Ieva” autoru Viljamu Polu Jangu: “Attiecības vienmēr ir bijušas neaprēķināmais faktors, galma nerrs, kurš iejaucas cilvēciskajā lietu kārtībā un sagrauj ilūziju, ka esam neatkarīgi un pašpietiekami, neizbēgami atklādams, ka karalis ir pliks. Pat uzsākot paviršas attiecībās, mēs tiekam ierauti mistērijā un zaudējam kontroli.
Dzīvot laulībā būtu daudz vienkāršāk, ja nebūtu jārēķinās ar otru cilvēku, bet tad laulība zaudētu jēgu. Attiecības var būt samudžinātas, nesaraujamas, neizprotamas, nesakārtotas, iedvesmojošas, aizgrābjošas, kaitinošas, pacilājošas, mulsinošas, atmaskojošas vai neaprakstāmi skaistas. Ir brīži, kad mums šķiet, ka beidzot esam atguvuši kaut kripatiņu kontroles pār savu pasauli un tad – kur radies, kur ne! – tajā iebrāžas kāds, kurš visu apgriež kājām gaisā.
Tomēr tieši attiecības veido fonu un ietvaru dzīves mākslai. Bez attiecībām mūsu krāsas vienkārši izšķīstu bezveidīgajā un tukšajā tumsā, līdz Gara spārna pieskāriens tās atkal savāc vienkopus un Gara nokrāsu toņi un nianses liek tām atkal laistīties.”
Šī grāmata jūs nevēlas augstprātīgi un liekulīgi pamācīt, bet būt jūsu pavadonis un draugs tik noslēpumainajā un nepieciešamajā savstarpējo attiecību pasaulē.
Juris Rubenis

Работая над этой книгой, я хотел, чтобы она вобрала в себя все те проблемы, которые, по-моему, необыкновенно важны для выстраивания и роста человеческих отношений, для их поддержания. Как было бы хорошо, если бы в мои двадцать лет кто- нибудь внятно рассказал мне обо всем этом! Хотя – может быть, тогда я попросту не готов был бы по-настоящему понять и постичь услышанное? Мне кажется, об отношениях вряд ли кому-либо удастся сказать лучше, чем это сделал Уильям Пол Янг, автор книг «Хижина» и «Ева»: «Отношения всегда были фактором непредсказуемым; в них есть что-то от того дерзкого шута, что вторгается в установленный порядок вещей, разрушая иллюзии еасчет независимости и самодостаточности наших суждений и открывая миру, что король-то, оказывается, гол!
Вступая даже в самые незатейливые, поверхностные отношения, мы оказываемся вовлечены в мистерию, над которой уже не властны.
Состоять в браке было бы много проще, елси бы не приходилось считаться с другим человеком, но какой же смысл в таком браке?
Отношения могут быть запутанными, неразрывными, непостижимыми, неупорядоченными, вдохновляющими, захватывающими, ранящими, возвыщающими, смущающими, разоблачающими и несказанно прекрасными. Бывает, мы вздыхаем с облегчением: наконец-то все хоть как-то определилось, контроль над собственный миром, хотя бы минимальный, установлен, и тут-то в него вдруг вламывается кто-то ил что-то, переворачивающее всё и вся с ног на голову! И однако именно отношения создают основной фон и рамки жизненного искусства. Без отношений все цвета и оттенки растворились бы в тьме, бесформенной и пустой, и лишь под крылом Духа, с его помощью и поддержкой разрозненное может вновь сойтись воедино и заиграть живыми красками со всеми их тончайшими нюансами».
Эта книга писалась не для того, чтобы высокомерно или ханжески поучать вас, – она призвана быть вашим другом, проводником в таинственном и неизбежнои мире человеческих отношений.
Юрис Рубенис

No latviešu valodas tulkojis Roalds Dobrovenskis.

Iesaki draugiem