Apraksts

Kuras valstis atrodas Latvijai kaimiņos?
Kā mūsu zemē cilvēki dzīvoja senatnē?
Kāda nauda lietota Latvijā?
Kādi ir Latvijas simboli?
Kādus svētkus svinam?
Kurš ir vējainākais un kurš – ezeriem bagātākais novads?
Kas aug un dzīvo Latvijas mežos, pļavās, purvos un ūdeņos?
Vai mežam, tāpat kā mājām, ir stāvi?
Vai zooloģiskais dārzs ir tikai Rīgā?
Kura ir greznākā pils Latvijā?
Kuri ir ezeri rokordisti?
Kura ir lielākā zivs, vai čūskas ir kurlas, un vai pie mums atrodamas pērles?
Kā ikviens no mums var saudzēt dabu?

Šajā krāšņajā grāmatā, kas bagātīgi ilustrēta ar fotogrāfijām un Alises Landsbergas zīmējumiem, atrodamas atbildes ne vien uz šiem, bet arī daudziem citiem jautājumiem. Tā palīdzēs bērniem labāk iepazīt mūsu skaisto un mīļo zemi, tās vēsturi, iedzīvotājus, kultūru un dabu. Grāmatas autores aicina lasītājus apmeklēt interesantākās pilsētas, nacionālos un dabas parkus, izstaigāt dabas takas un atklāt daudz interesantu faktu. Kartes, shēmas un zīmējumi palīdzēs izprast Latvijas vietu pasaulē un norises dabā. Grāmatā iekļauti arī dažādi uzdevumi, ierosmes pētījumiem un radošiem darbiņiem.

Iesaki draugiem