Apraksts

"Darba tiesības" ir viena no nedaudzajām latviešu valodā izdotajām grāmatām, kurā apskatīti darba tiesību pamatjautājumi gan no teorijas, gan prakses viedokļa.


Velga Slaidiņa - stundu pasniedzēja un lektore LU Juridiskajā fakultātē no 1982. gada, bet no 1993. gada lektore Civiltiesisko zinātņu katedrā, līdztekus strādājot gan Tieslietu ministrijā, gan Satversmes tiesā, gan Tiesībsarga birojā.
Ilze Skultāne - LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore. Līdztekus tiesneses darbam Satversmes tiesā un Augstākajā tiesā no 1997. gada līdz 2007. gadam lektore darba tiesībās un sociālajās tiesībās LU Juridiskajā fakultātē.


Grāmata domāta galvenokārt kā mācību līdzeklis jurisprudences studentiem, kuri apgūst studiju kursu "Darba tiesības", taču tā būs noderīga arī praktizējošiem juristiem un citiem lasītājiem, kurus interesē darba tiesības un ar tām saistītie jautājumi.

Iesaki draugiem