Apraksts

Šī burtnīca ir lielisks palīgs bērnam, lai sagatavotos veiksmīgai rakstītprasmes apguvei. Veicot dažādos vingrinājumus, bērns nostiprinās rokas sīko muskulatūru un apgūs
rakstīšanai nepieciešamās kustības. Burtnīcā ir ievietoti burtu elementu un burtu paraugi.
Lai bērns varētu pareizi rakstīt zilbes, vārdus un teikumus, burtnīcā ir parādīti burtu savienojumi. Tikai apzinīgi vingrinoties, sekmīgi var apgūt pareizrakstības prasmi.

Iesaki draugiem