Apraksts

"Kā rakstīt radoši" ir padomu grāmata pamatskolas skolēniem patstāvīgai rakstīšanai. Grāmatā sniegti padomi, kā rakstīt dzeju, komiksus, apskatus, stāstus, blogus, scenārijus un daudz ko citu.

Grāmata atraktīvā un saprotamā veidā rosina izprast, ko nozīmē rakstīt tēlaini; kā ģenerēt stāsta un dzejoļa radīšanas idejas; kā veidot ticamus un interesantus tēlus un to dialogus; kā veidot dzejoļa ritmu u.tml.

Īpaša uzmanība pievērsta darbam ar valodu – kā izvēlēties atbilstošus izteiksmes līdzekļus izvēlētajam rakstīšanas stilam un žanram.

Kad skolēns ir apguvis rakstīšanas visdažādākās nianses, viņš savā radošo darbu grāmatā var uzrakstīt atšķirīgu žanra darbus piedāvātajās tukšajās līnijās.

Šī grāmatiņa būs noderīga gan latviešu valodas stundās, gan individuālai rakstīšanai, ja pusaudzis interesējas par rakstīšanas noslēpumiem. Tā ir lielisks palīgs fantāzijas, valodas un rakstītprasmes attīstīšanai.

Iesaki draugiem