Apraksts

Lai izsekotu cilvēces kultūras attīstībai tās vēsturiskajā gadu tūkstošiem ilgajā ceļā, kā viena no kultūras nozīmīgākajām sastāvdaļām jāiepazīst māksla tās attīstībā no cilvēces garīgās rītausmas līdz mūsu dienām.
Grāmatas “Vispārīgā mākslas vēsture” 1. daļa sniedz izpratni par mākslas attīstības procesu no pirmajiem cilvēka zīmējumiem uz alu sienām līdz Senās Romas mākslai. Izdevumā apkopotas ziņas par Seno Austrumu mākslas un antīkās mākslas – arhitektūras, tēlniecības, glezniecības un lietišķās mākslas – pieminekļiem un to radītājiem.
Grāmata izmantojama kā mācību līdzeklis dažādās izglītības iestādēs. Tā noderēs kā izziņas avots skolotājiem, skolēniem, studentiem, tāpat ikvienam, kas vēlas iegūt secīgu pārskatu par mākslas attīstības procesu dažādos vēsturiskos posmos.

Iesaki draugiem