Apraksts

Darba burtnīcā ievietotie uzdevumi ir saskaņoti ar mācību grāmatu integrētai matemātikas, kā arī mājturības un tehnoloģiju apguvei. Skolēni ne tikai apgūs darbības ar skaitļiem un risinās teksta uzdevumus, bet arī mērīs, aplicēs, modelēs, pētīs, eksperimentēs un plānos, kā arī novērtēs savu darbību un prasmes.

Iesaki draugiem