Apraksts

Darba burtnīcā ievietotie uzdevumi saskaņoti ar mācību grāmatu integrētai matemātikas, kā arī mājturības un tehnoloģiju apguvei. Skolēni aktīvā darbībā mācās plānot, modelēt, savstarpēji sadarboties, kā arī novērtēt savu darbu.

Darba burtnīcā ir piedāvāti arī ieteikumi vecākiem.

Iesaki draugiem