Apraksts

„Challenge 3” paredzēts vispārizglītojošo skolu 7. klašu skolēniem. Komplektā ietilpst: Student’s Book; Activity Bok 1, 2; Tests; Teacher’s Guide; Cassette.
Student’s Book ietvertas 9 tematiskas nodaļas, kas atbilst mācību programmas prasībām un balstās uz komunikatīvo pieeju, uzsvaru liekot uz visu četru valodas prasmju attīstīšanu.

Iesaki draugiem