Apraksts

Arī jaunajā (devītajā) dzejoļu krājumā “Viņpus” pieredzējušais dzejnieks Juris Helds demonstrē savu uzticību sirreālisma un impresionisma principiem mākslā.
Dziļais kultūrvēsturiskais slānis, kas caurvij šo dzeju, tiek lasītājam atklāts caur autora neparasto, subjektīvo uztveri, caur priekšnojautām un intuīciju. Dzejas būtiskākie motīvi ir laika relativitāte, neaizsniedzamā, neiespējamā meklējumi, nojausmas un cerības, klusums un skaņas, vārdi un neizsakāmais.
Ik lappusē jaušams tas, ka Juris Helds ir patiess mākslinieks, profesionāls dzejnieks. Neparastām, pat paradoksālām metaforām bagātā dzeja, šķiet, pati iekļāvusies katram dzejolim atbilstošā īpatnā formā.
Jura Helda dzejoļu krājums “Viņpus” – tā ir lasāmviela dzejas “gardēžiem” ar paliekošu vērtību mūsu literatūrā.

* * *

Viņpus tevis paša
tilts uz tālo “es”,
it kā tāla vilkme
no citas pasaules…

Viņpus tevis paša –
kur tu sāksies pats,
kur ceļinieku mūžam
sauc bezgalības bads

Iesaki draugiem