Apraksts

Tilts starp horizontiem? Tas ir tilts starp dzīves sākumu un nobeigumu. Tāds pavisam neliels laika posms no Mūžības, kurā satikušās un cita citu nomainījušas vairākas paaudzes. Ģimenē, dzimtā, tautā.
Anna Skaidrīte Gailīte

Mēdz teikt, ka horizonts esot tikai viens – tas, uz kurieni devās Dullais Dauka. Lasītāju iemīļotā rakstniece Anna Skaidrīte Gailīte apliecina, ka savs horizonts ir katram cilvēkam. Uzvarētāji ir tie, kuru horizonti sastopas, ja starp tiem uzcelts sapratnes, saderības, iecietības, labestības un ļoti laimīgā gadījumā – mīlestības tilts.

Rakstnieci vienmēr interesējis reālu cilvēku patiess dzīves stāsts. Vai tie ir viņas dzimtas cilvēku likteņi laikmetu griežos romānā „...bet atvases zaļo” (sākotnējais nosaukums „Un tad ienāca postītājs”), vai mākslinieku Kalvju dzimta romānā „Dzirkstis no dievišķās uguns”, vai Latvijas armijas kapteinis Jānis Valdmanis romānā „Tu esi viens no mūžības”, vai ļoti neparasti likteņstāsti romānos „Alīna, likteņa celtā un likteņa gremdētā” un „Neredzamo važu gūstā”.

Neparasts ir arī Fanijas stāsts romānā „Tilts starp horizontiem” par garīgi bagātu un stipru sievieti, par viņas senčiem Kolkas zemesragā, kur Dižjūra satiekas ar Mazjūru un viņas dzimtas sievietes izdzīvojušas savu laimi un ciešanas, par Fanijas bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem, par mīlestības tiltu, kas vieno šo ļaužu horizontus.

Iesaki draugiem