Apraksts

Kas Latvijā valdīja senatnē?
Kādi ir mūsu valsts simboli?
Kā tika atklāts Brīvības piemineklis?
Kad pirmoreiz izskanēja “Dievs, svētī Latviju?”
Kā tika izcīnīta Latvijas brīvība?

Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atrodamas bagātīgi ilustrētajā grāmatiņā “Mana Latvija”. Tajā iekļauti arī daudzi dzejoļi, kas noderēs dažādās svētku reizēs.

Iesaki draugiem