Apraksts

Rīta rasa noskaloja
Rožu ziedam puteklīšus,
Es aizmirsu ļaunus vārdus,
Labus vārdus dzirdēdama.
(Latv. t. dz.)

Šīs grāmatiņas idejas autors un atziņu pirmavots ir Dievs.

"Ir lielo pārmaiņu laiks. Ir laiks mainīties priekšstatiem par Dievu. Ir laiks atjaunot saikni ar Radītāju. Ir laiks atgriezties pie SEVIS."
Evita Maurmane

"Vārdos skopa, bet nozīmēm bagāta grāmata. Tā kļūs par pavadoni garīgiem meklētājiem, kas uzdrošinās atstāt aiz muguras omulīgos “piemājas dārziņus” un pāriet jaunā pakāpē."
Linards Rozentāls, Lutera draudzes mācītājs

Iesaki draugiem