Apraksts

2. grāmata skolēniem piedāvā iespēju papildināt un padziļināt iepriekš gūtās zināšanas un izpratni par literatūras veidiem un žanriem

Skolēni iepazīs autorus, kuri savā daiļ­radē uzsvēruši nozīmīgākās vērtības, kas nepieciešamas katra cilvēka garīgai attīstībai. Šo personību dzīve un pārliecība vienmēr bijusi nesaraujami saistīta ar tautas likteņgaitām.

Tēmā „Dzeja” skolēni padziļinās priekšstatu par dzejas savdabību un gūs ieskatu romantisma dzejā, vērtējot Aspazijas dzeju un padziļinot iepriekšējos mācību gados rasto priekšstatu par dzejnieces personību. Tēmā „Proza” skolēni padziļinās izpratni par noveli (R. Blaumanis. „Nāves ēnā”), romānu (J. Klīdzējs. „Cilvēka bērns”), garstāstu (V. Žeļezņikovs. „Putnubiedēklis”) un literāro pasaku (K. Skalbe. „Sarkangalvīte”, „Kalna gars un milzis”, A. de Sent-Ekziperī. „Mazais princis”).

Mācību grāmatā rodamas idejas „Lasītāju semināriem” par Z. Ērgles garstāstiem un jaunāko bērnu un jauniešu literatūru, ieteikumi, kā  izvēlēties grāmatas  patstāvīgai lasīšanai. Aplūkota arī tēma „Muzeji un kultūrvēsturiskās vietas”, akcentējot 7. klasē apgūtos literāros darbus.

Mācību grāmatai pievienotajā CD ievietotas darba lapas un klausīšanās teksti, kas izmantojami gan skolēna patstāvīgam darbam mājās, gan darbam klasē. Darba lapās ietvertie teksti gan piedāvās interesantu papildinformāciju par aplūkojamo tēmu, gan palīdzēs to apgūt daudzpusīgāk. Darba lapas sagatavotas word doc. formātā, lai skolotājs atbilstoši skolēnu interesēm un iespējām varētu tajās veikt arī papildinājumus un korekcijas. Savukārt klausīšanās teksti sniegs skolēniem aktieriski spilgtus daiļdarbu fragmentu lasījumus, reizē dažādojot veicamo uzdevumu klāstu.

Šajā e-grāmatā ir iekļautas norādes uz ārējām saitēm, kas ir aktīvas darba publicēšanas brīdī. Lūdzam ņemt vērā, ka šie resursi var tikt mainīti, laboti, papildināti vai dzēsti jebkurā brīdī. Apgāds Zvaigzne ABC nav šī satura izstrādātājs un neatbild par e-grāmatā iekļauto ārējo resursu aktualitāti un atbilstību.

Iesaki draugiem