Apraksts

Pastāvīga vingrināšanās ir noturīgu zināšanu pamats.

Šī burtnīca noderēs bērnam, kas vēlas iemācīties skaisti rakstīt. Tajā ievietoti burtu elementu un burtu paraugi. Lai bērns varētu pareizi rakstīt zilbes, vārdus un teikumus, burtnīcā ir parādīti burtu savienojumi. Tikai apzinīgi vingrinoties, sekmīgi var apgūt pareizrakstības prasmi.

Publikācijas

Iesaki draugiem