Apraksts

Tuvākajā laikā klajā nāks latviešu literāta Guntara Tennes jaunais vēsturiskais romāns “Pērles un pelni”- aizraujošs vēstījums par notikumiem Kurzemē 17. gadsimta vidū. Šis romāns ir veltījums autora dzimtajai Kurzemei un, it īpaši, Ventspils pilsētai.
Ir 1658. gads. Kurzemes hercogistē valda ambiciozais un darbīgais hercogs Jēkabs, kura plāni un ieceres ir daudz vērienīgākas par reālajām iespējām. Jēkaba dienā hercogs spožas svītas pavadībā ierodas galvenajā Kurzemes ostas pilsētā Vindavā, lai svinīgi paceltu karogu sava jaunā burinieka mastā. Viņš vēl nenojauš, ka pār viņa valsti un pavalstniekiem jau pacēlusies tumša posta un nelaimes ēna. Kurzeme atkal tiek ierauta karā un viss paveiktais – sagrauts un izpostīts. Negaidīts un viltīgi izplānots zviedru iebrukums pārvērš ziedošās Kurzemes pilsētas postažā. Nežēlīgais un postošais karš izmaina daudzu cilvēku likteņus. Skauģi var līksmē berzēt rokas, jo turīgais Kurzemes valdnieks nu kļuvis par nožēlojamu zviedru gūstekni. Vai aplaupītajam hercogam ir cerības atgūt savu zaudēto valsti un stāvokli? Kuri būs tie, kas uzdrīkstēsies nostāties pret Kurzemē iebrukušajiem ienaidniekiem? Kurš uzvarēs – savas zemes aizstāvji vai neuzvaramā zviedru armija, kuras ieroču slava pazīstama visā Eiropā?
Guntars Tenne par sevi: “Esmu dzimis Talsos 1965.gada .1.oktobrī. Pēc izglītības esmu vēstures skolotājs, pašreiz strādāju savā specialitātē. Savulaik esmu darbojies žurnālistikā (Ventspilī iznākušajā nedēļas izdevumā “Ventspils Apskats” un “Ventspils Akcenti”), bet kopš 90. gadiem pievērsies dzejas sacerēšanai, publicējies gan vietējā laikrakstā “Ventas Balss”, gan citos Kurzemes novada izdevumos. Jau no pusaudža vecuma mani īpaši saistījusi vēsture tās dažādajās izpausmēs, tālab šai tēmai esmu pievērsies vairākos savos prozas sacerējumos. Pirmais romāns, veltīts Kurzemes hercogistes vēsturei, iznācis 2005. gadā ar nosaukumu “Asmens pret asmeni”” .
Autors par savu romānu “Pērles un pelni” saka:” “Grāmatas nosaukumā ir ietverti divi pretēji simboli - pērles kā labklājības, pārticības un izaugsmes simbols, un pelni - kā sabrukuma, iznīcības un posta personificējums, kurus vienu no otra šķir gluži netverama, vienā acumirklī pārvarama robeža. Romānā centos ieskicēt abas minētās izpausmes. Un vienlaikus - cilvēciskas kaislības, vājības un tām iepretī - uzticība, pienākuma apziņa un patriotisms, kas vieno cilvēkus neatkarīgi no kārtas piederības un nacionalitātes. Tās ir tās patiesās vērtības, kuras paliek un neiznīkst pretēji materiāliem labumiem un greznībai, kas vienā brīdī pārvēršas pelnos.
Kāpēc izvēlējos tieši šo laika posmu – 17.gs.v idu Kurzemes hercogistes vairākus gadsimtus garajā vēsturē ? Tā, manuprāt, ir viena no visspilgtākajām lappusēm Kurzemes un jo īpaši Ventspils daudzus gadsimtus garajā vēsturē, kur īpaši uzskatāmi atklājas tās spožums un posts, t.s."ziedu laiki" un iznīcība, pēc kuras nekas daudz no iepriekš sasniegtā nepaliek pāri. Bet vienlaikus šajā laikā tiek radīts pamats, kas vēl šodien iezīmē pilsētai raksturīgo veidolu. Piebildīšu, ka mani jau sen, kopš skolas laikiem, fascinējis šis laikmets pilsētas pagātnē, ar savu romantisko dēkainību un dramatismu. Gluži neviļus radās vēlme to, cik iespējams, iedzīvināt kādā literārā sacerējumā. Un tā galu galā tapa mans darbs "Pērles un pelni ".

Iesaki draugiem