Apraksts

Formulu krājums sastādīts atbilstoši vidusskolas fizikas kursam. Daudzas formulas ilustrētas ar shematiskiem zīmējumiem. Sniegti arī apzīmējumu atšifrējumi, ziņas par mērvienībām un īsi paskaidrojumi.

Izdevums paredzēts vidusskolēniem, lai palīdzētu viņiem atkārtot mācību vielu un sagatavoties dažādiem pārbaudes darbiem un eksāmeniem.

Publikācijas

Iesaki draugiem