Apraksts

Dzīve ir attiecības. Ļoti dažādas un mainīgas, vienas ir veiksmīgas, citas sāpina. Ir viens priekšnoteikums, lai varētu veidot pilnvērtīgas attiecības ar ģimeni, mīļoto, draugiem un kolēģiem. Vispirms tās ir jāizveido pašiem ar sevi.

Šajā grāmatā populārā personiskās izaugsmes trenere un apzinātības skolotāja Šakti Gavaina atklāj, kā iepazīt sevi, kā sadraudzēties ar saviem Es un ļaut sev būt pašam. Neskaitāmi psihologi un skolotāji māca cilvēkiem, kā uzlabot komunikācijas prasmes.

Šakti Gavainai ir atšķirīga pieeja. Viņa liek par skolotāju uztvert pašas attiecības un pirmām kārtām tās izveidot ar sevi: “Kad uzlūkojam attiecības kā apziņas ceļu, atzīstam, ka vissvarīgākās attiecības mums ir pašiem ar sevi. Galu galā, tās ir mūsu primārās attiecības, tādas, kas rada pamatu visai dzīvei. Visas pārējās ir spoguļi, kas atspoguļo to, ko varam vai nevaram zināt par sevi.”

Izrādās, ka roblēmsituācijas attiecībās atspoguļo vērtīgas mācības, kas jāapgūst, lai piedzīvotu lielāku piepildījumu un apmierinājumu savā dzīvē. Konflikti attiecībās paver ceļu dziedināšanai un izaugsmei.

“Attiecību rokasgrāmatā” iekļauti daudzi praktiski vingrinājumi, tostarp radošā vizualizācija, afirmācija, spoguļošana, Balss Dialogi un saskarsmes atvieglošanas vingrinājums – facilitācija.

No angļu valodas tulkojusi Kristīne Fīrere.

Iesaki draugiem