Apraksts

Es vēlos, māt, Tev paldies pasacīt!

Tie ir dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas vārdi, kas veltīti gan pašas māmuļai, gan visām mātēm Latvijā. “Mātes svētība” ir dzejas izlase, kurā apvienoti darbi no dažādiem krājumiem. Tie ir pieauguša, nopietna cilvēka pateicības vārdi tuvākajiem cilvēkiem – mātei, vecmāmiņai – un bieži mijas ar skumjām par viņu aiziešanu mūžībā. Taču dzejas liriskais varonis tur gaišā piemiņā visu labo, kas gūts gan bērnībā, gan vēlāk, savā dzīvē ieejot, un ko katram līdzi dot var tikai māte.

Māte ir saknes –
Tautai, dvēselei, mājām.
Māte ir ligzda,
Kur jaunai dzīvībai augt.
Māte šai pasaulē –
Mūžīgā sargātāja:
Kamēr būs māte,
Tēvzemei ziedēt un plaukt.

Iesaki draugiem