Apraksts

Filmu studijas “Deviņi” veidotais dokumentālais cikls “Rakstnieks tuvplānā”, kura režisore ir Ināra Kolmane, portretē Latvijas rakstniecības spilgtākos pārstāvjus. Viņu stāstījumā atklājas ne tikai paša rakstnieka personība, bet arī attiecīgā laikmeta iezīmes. Šie videomateriāli ir noderīgi un saistoši darbam literatūras stundās skolā un lekcijās augstākajās mācību iestādēs, kā arī ikvienam literatūras interesentam.Andrejs Eglītis (1912–2006) ir spilgta personība latviešu dzejā. Lielāko dzīves daļu viņš pavadīja trimdā un bija ne vien latviskā gara glabātājs svešumā nonākušajiem tautiešiem, bet arī Latvijas neatkarības balstītājs un latviešu valodas aizstāvis. Dzejnieka darbus caurstrāvo patriotisms un tēvzemes mīlestība. Īpaša vieta ne vien Andreja Eglīša daiļradē, bet arī visā latviešu dzejā ir Lūcijas Garūtas komponētās kantātes “Dievs, Tava zeme deg!” (1943) tekstam. Izdoti 13 Andreja Eglīša dzejas krājumi, “Raksti” septiņos sējumos, vairākas izlases.
Intervija ar dzejnieku filmēta 1999. gadā.

Visa mana dzeja veltīta tikai Tēvzemei. Visas manas uzrakstītās grāmatas ir manas dzimtās zemes cildinājums.
Andrejs Eglītis

Iesaki draugiem