Apraksts

Izmēģini šeit

Interaktīvais mācību materiāls “Matemātika 7. klasei” ir lokalizēts un veidots atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajām valsts standarta pamatizglītībā prasībām matemātikā. DVD izveidē ir izmantoti projektā “Dabaszinātnes un matemātika” izstrādātais mācību saturs un metodiskie ieteikumi. Materiālā iekļautie temati papildina jebkuru mācību grāmatu un ir lielisks veids, kā aizraujoši apgūt jauno vielu vai atkārtot zināšanas. To var izmantot stundu laikā skolotāja vadībā, fakultatīvi nodarbībās, uz interaktīvās tāfeles, kā arī individuāli mājās.

Interaktīvajā DVD “Matemātika 7. klasei” ir iekļauti 33 temati, kas sakārtoti nodaļās: “Atkārtojums”, “Ievads planimetrijā”, “Leņķi, to veidi”, “Lineāras algebriskas izteiksmes un lineāri vienādojumi”, “Ievads kombinatorikā un varbūtību teorijā”, “Lineāras nevienādības”, “Trijstūri”, “Lineāras funkcijas”, “Simetrija”, “Pakāpes”, “Monomi un polinomi”, “Teorijas kopsavilkums”. Katrā no tematiem ir bagātīgs ilustratīvais materiāls, animācijas, daudzveidīgi uzdevumi, interaktīvas spēles. Skolēniem ir iespēja jebkurā brīdī atgriezties pie jau aplūkotajiem tematiem, izveidot saviem mācību mērķiem atbilstošus tematu sarakstus, redzēt savu progresu, pieļautās kļūdas, priekšskatīt atbildes, kā arī izmantot virkni papildrīku – skaidrojošo vārdnīcu, kalkulatoru, biogrāfijas un rīku piezīmju veikšanai. Par pareizi izpildītiem uzdevumiem skolēns saņem aizraujošas balvas (animācijas, papilduzdevumus, izglītojošas spēles), kas rosina interesi par matemātiku un motivē mācīties.
Apgūstiet eksaktās zinātnes mūsdienīgi ar aizraujošiem interaktīvajiem mācību materiāliem!

Tematu saraksts “Matemātika 7. klasei”
I Atkārtojums
1. Ģeometrija
2. Procenti
3. Koordinātas
4. Racionālie skaitļi aprēķinos

II Ievads planimetrijā
5. Ģeometrijas elementi
6. Riņķis un riņķa līnija

III Leņķi, to veidi
7. Leņķis un tā bisektrise
8. Krustleņķi un blakusleņķi
9. Leņķi pie paralēlām taisnēm

IV Lineāras algebriskas izteiksmes un lineāri vienādojumi
10. Algebriskas izteiksmes
11. Lineārs vienādojums
12. Lineāra vienādojuma izmantošana

V Ievads kombinatorikā un varbūtību teorijā
13. Kombinatorika
14. Eksperiments un notikums
15. Varbūtības

VI Lineāras nevienādības
16. Nevienādības
17. Lineāras nevienādības

VII Trijstūri
18. Trijstūris un trijstūru vienādība
19. Trijstūra malu un leņķu īpašības
20. Vienādsānu un vienādmalu trijstūri

VIII Lineāras funkcijas
21. Kas ir funkcija?
22. Funkcijas grafiks
23. Lineāra funkcija y = ax
24. Lineāra funkcija y = ax + b
25. Lineāra funkcija ikdienas procesos

IX Simetrija
26. Simetrija pret taisni
27. Simetrija pret punktu

X Pakāpes
28. Pakāpe ar naturālu kāpinātāju
29. Pakāpe ar veselu kāpinātāju
30. Skaitļa pieraksts normālformā

XI Monomi un polinomi
31. Monomi
32. Polinomi

XII Teorijas kopsavilkums
33. Teorijas kopsavilkums

Tehniskā specifikācija: 1 GHz Intel Pentium III vai līdzvērtīgs procesors; 512 MB RAM; ar DirectX 9 savietojama integrētā 128 MB videokarte; 500 MB vietas uz cietā diska; DVD lasītājs; Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2000 vai XP; Adobe Flash Player 8 vai jaunāks.

Iesaki draugiem