Apraksts

Dievs un Viņa Gaismas Eņģeļi ir ar mums kopā visu laiku. Tikai no katra paša ir atkarīgs, vai atveram durvis un ieaicinam Viņus savā dzīvē.

Dievs un Eņģeļi mani ir uzrunājuši ar Lūgšanām. Es tās pierakstu un nododu tālāk cilvēkiem kā Gaismas instrumentus Ceļā pie sevis.

Lūgšana ir kā tilts starp mums un Dievišķo pasauli. Lasot Lūgšanas, arvien vairāk sajūtam Gaismu sevī un dodam tai iespēju kļūt lielākai. Dievišķais Miers, Maigums un Mīlestība ved mūs pie iekšējās Vienotības.

Eņģeļu pamudināta, šai grāmatai radīju arī krāsainas ilustrācijas, kurās attēlota Smalkā pasaule. Ja savienojamies ar šīm enerģijām, mūsos ienāk Gaismas vibrācijas. Tās palīdz būt saiknē ar Dvēseli, dziedināties un iet pa savu Gaismas Ceļu.

Lūgsim no sirds! Lūgsim nesavtīgi! Lūgsim, un mums tiks dots!

Dziļā pateicībā Dievam, Eņģeļiem un visiem cilvēkiem
Maija

Iesaki draugiem