Apraksts

Latviešu gleznotājs Kārlis Sūniņš (1907-1979) bija akvareļglezniecības vecmeistars. Vistuvākās Kārlim Sūniņam bija ainavas un klusās dabas. Mākslinieks ir gleznojis gan panorāmiskas ainavas ar dūmakainām tālēm un baltiem mākoņu kalniem dzidrajās debesīs, gan zeltainu jūras liedagu, ka arī klusus un idilliskus ezeru un upju līčus. Viņš darbojies arī grāmatu mākslā. Bērniem mākslinieks ilustrējis pasaku krājumu "Zelta tīnīte", latviešu tautasdziesmu krājumu "Upe, upe, Daugaviņa", latviešu tautas pasakas "Lāču Krišus", "Divi brāļi", "Zelta ābele un sudraba avots" un daudzas citas grāmatas.

Papildināts Latvijas Valsts izdevniecības 1957. gada izdevums.

Iesaki draugiem